Et attraktivt og ansvarlig spilltilbud

Norsk Tipping har et tredelt samfunnsoppdrag. Vi skal tilby et attraktivt spilltilbud og vi skal se til at spillingen skjer innenfor ansvarlige rammer. Overskuddet vi skaper skal i sin helhet gå til gode formål.

Attraktiv

For å samle spillerne om et regulert spilltilbud, må vi begeistre, skape gode spillopplevelser, spenning, glede og underholdning. At overskuddet går til gode formål er ikke alene nok til at spillerne velger oss. Vi jobber hele tiden med å fornye spilltilbudet og treffe nye kunder.  

Ansvarlig

Noen oppfatter det som en motsetning å skulle tilby pengespill og samtidig forebygge uønskede konsekvenser av dem. Men dette er selve grunnen til at vi er til. Spilltilbudet vårt er offentlig kontrollert og underlagt strenge rammer. Vårt rammeverk for ansvarlighet dekker alt fra utvikling av spill, til informasjon til og oppfølging av spillere.

Overskudd

I 2016 skapte våre kunder et overskudd på 4,85 milliarder kroner som skal fordeles til gode formål over hele landet. Vi legger vekt på å drive effektivt for at mest mulig penger skal gå tilbake samfunnet. Samtidig er jakten på overskudd aldri viktigere enn å forebygge økonomiske og sosiale problemer for sårbare spillere.

Et godt år

2016 ble et veldig bra år for Norsk Tipping. I tillegg til rekordresultater, fikk selskapet ny administrerende direktør, Lotto fylte 30 år og stortingsmeldingen «Alt å vinne – Ein ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk» konkluderte med at enerettsmodellen bør bestå. Her er noen av høydepunktene.

Åsne Havnelid tiltrådte 3. oktober som ny administrerende direktør etter Torbjørn Almlid. Havnelid kom fra stillingen som generalsekretær i Røde Kors. Almlid har ledet Norsk Tipping siden 2009.

Totalgrense innført

Søndag 2. oktober ble det innført en totalgrense på tvers av alle spill fra Norsk Tipping. Grensen ble innført for å styrke arbeidet med forebygging av spilleproblemer, i tillegg til å forenkle grensesettingsregimet for selskapets kunder. Maksgrensen er på 20 000 kroner og er en tapsgrense. Det vil si at den begrenser hvor mye man kan tape på spill per måned.

Grasrotrekord

Rundt 30 000 lag og foreninger kunne glede seg over grasrotrekorden som ble satt i 2016. Hele 447 millioner kroner sildret ned over frivilligheten i det ganske land. Grasrotandelen har siden starten i 2009 gitt spillerne anledning til å generere fem prosent av spillinnsatsen til laget eller foreningen i sitt hjerte. Dette er en kjempedugnad som i 2016 rundet én million deltakere fra nord til sør, og det er fortsatt nærmere en million spillere som ikke har valgt seg en grasrotmottaker. 

Den andre telefonen fra Hamar

Du har sikkert hørt om «telefonen fra Hamar», hvor heldige nordmenn får beskjeden de har drømt om: «Gratulerer – du er blitt Lotto-millionær!». Men har du også hørt om «den andre telefonen» fra Hamar? Den går til spillere som har tapt forholdsvis mye penger på spill hos Norsk Tipping det siste året, og/eller som spiller på en måte som kan tyde på risikable spillevaner.

I 2015 gjennomførte selskapet en avgrenset pilot hvor vi testet ut oppfølgingssamtaler med spillere som har høye tap/risikabelt spillemønster. Erfaringene var positive: Samtalene dempet spillingen og kundene var selv positive til tiltaket. I 2016 er derfor tiltaket videreført i en fase 2, hvor to kundekonsulenter jobber på fulltid med å følge opp kunder.

Mål med samtalen

Målet med samtalene er at kunden skal bli mer bevisst om egen spilleatferd og -forbruk og vurdere om det er behov for å gjøre noen endringer. Kunder som ønsker å gjøre endringer skal få veiledning og hjelp til det.

Det er Trine Vannzell og Kristin Edvardsen Måsø som har jobben med å kontakte spillere som vurderes å ligge i faresonen.

-Vi stiller noen enkle spørsmål som gjør kunden klar over hvor mye penger han eller hun har brukt. De fleste vi snakker med blir overrasket når de får vite hvor mye penger de faktisk har brukt, sier Kristin.


Tilbakemelding fra kundene: - Nyttig

Kundene opplever at samtalene er nyttige. I alle samtaler stilles spørsmålet: Hva synes du om at Norsk Tipping gjennomfører slike samtaler med kunder? De aller fleste er positive til at Norsk Tipping tar kontakt for å gjennomføre slike samtaler. 9,5 av 10 kunder synes samtalene er et bra tiltak.

Det avtales konkrete tiltak med 6 av 10 kunder. Det vanligste tiltaket er at kundens spillegrenser senkes. En del kunder velger å ta pause fra spill eller stenger muligheten til å spille helt. Noen får veiledning om hvordan de kan få hjelp videre på veien (hjelpe- og behandlingsapparatet).

Ser på effekt over tid

En viktig del av prosjektet er å evaluere hvilke effekter slike samtaler har over tid. Bidrar samtalene til at kunder som ønsker å endre spillemønsteret sitt klarer å gjøre det – og varer endringen over tid? Norsk Tipping følger derfor med på effektene over tid. Det er også stor interesse for prosjektet i ulike fagmiljøer.

En viktig frivillighet

Nordmenn elsker å være på tur. Ifølge undersøkelser er vi den nasjonen som går mest på tur. Med verdens nest lengste kystlinje er det naturlig at også sjøliv er en viktig rekreasjonskilde for oss.

En snau femtedel av overskuddet fra Norsk Tippings spill fordeles til samfunnsnyttige og humanitære formål. Spilleåret 2016 ga totalt 731 millioner kroner til frivillige organisasjoner.

Den Norske Turistforening (DNT) har i generasjoner inspirert og tilrettelagt for turliv på fjellet og i skog og mark. Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet trår «alltid til» når turen ikke går som planlagt. Norsk Luftambulanse og Norges Livredningsselskap er også livsviktige ressurser for vår trygghet. Uten spillemidlene ville ikke disse organisasjonene vært en så robust, selvfølgelig del av våre trygge og gode turopplevelser.

Til nytte for alle

Spillemidlene som går til DNT har gjennom årene blant annet finansiert merking av stier og 250 turisthytter. Totalt fikk DNT overført 18 millioner kroner via idrettsmidlene øremerket til hytter og løypetiltak i 2016. Organisasjonen fikk også nær 8,5 millioner i frie inntekter, og ungdomsorganisasjonen ble tildelt 8,2 millioner.

Norges Røde Kors fikk i 2016 overført 215 millioner kroner. De frie inntektene gir blant annet rom til å ansette folk til å koordinere og administrerer det frivillige arbeidet, som igjen styrker redningsberedskapen.

Redningsselskapet er også en frivillig organisasjon som er avhengig av støtte for å gi oss trygghet på sjøen. I 2016 fikk selskapet overført drøyt 132 millioner kroner. Status for 2016 ble: 45 mennesker berget livet, 6 447 båter fikk assistanse og 52 000 barn og unge fikk opplæring i sikkerhet på sjøen.

Norsk Folkehjelp investerte overføringen på 16 millioner kroner i frivillig arbeid, førstehjelp og redningstjeneste – i tillegg til inkluderingsarbeid for å engasjere ungdom. Stiftelsen Norsk Luftambulanse fikk tildelt 27 millioner kroner for å drifte sin livsviktige tjeneste.

FOTO: Auli Maria Takarautio

Digitale kundeopplevelser

Halvparten av alle nordmenn over 18 år kjøper spill av Norsk Tipping minst en gang i året. Stadig flere velger å spille digitalt. Spill via både mobil og PC øker. Personalisert kundekommunikasjon blir i økende grad en forutsetning for nær kundedialog.

Mobilspill øker mest, i 2016 hadde vi en omsetningsvekst på 17 prosent fra 2015. Spill via PC – eller desktop – økte også litt, forteller Thomas Løkting, leder av digitalt salg. – Vi har satt et mål om at i 2017 skal 48,5 prosent av spillerne spille digitalt, og i 2016 registrerte vi at seks av ti nye spillere brukte digitale kanaler.

– I 2016 besluttet Norsk Tipping økt satsing på personalisering av kommunikasjonen med kundene, hvor vi bruker SMS og nyhetsbrev med innhold som speiler kundens interesser og spillemønster. Kundene må selvfølgelig samtykke i å få tilsendt tekstmeldinger og informasjon. Vi opplever en sterk økning i spillere som vil ha direkte kommunikasjon, sier Thomas Løkting.

Kundereiser gir innsikt

Knut Are Nordheim er fagansvarlig for kunde, og han oppsummerer 2016 som det store kundeåret. – Norsk Tipping satte sammen medarbeidere på tvers av avdelinger og kompetanse for å utvikle den optimale kundeopplevelsen. – Kartleggingen av kundereisene har gitt oss stor innsikt i hva vi kan bli enda bedre på, og dette skal vi måle i 2017, sier Knut Arne Nordheim, som slår fast at i Norsk Tipping er det kunden som er sjefen. 

Vår ambisjon

Siden 1948 har Norsk Tipping vært en viktig kilde til finansieringen av norsk frivillighet. Administrerende direktør Åsne Havnelid gir her et innblikk i hvordan Norsk Tippings overskudd kommer hele samfunnet til gode.

Administrerende direktør

Vår verdiskapning

 

Vår virkelighet

trenderArtboard 1 trenderArtboard 2

Spillerne er nye steder

Pengespill er godt egnet for digitale flater. Stadig flere av våre kundemøter skjer digitalt. Med mer enn 900 000 digitale kunder, har Norsk Tipping en av landets største nettbutikker. Selv om omsetningen i digitale kanaler øker, spiller majoriteten av våre kunder fortsatt hos kommisjonær.

trenderArtboard 3 trenderArtboard 3 copy

Vi lærer mer om kundene

Alt spill hos Norsk Tipping er registrert, bortsett fra fysiske Flax-lodd. Kunnskapen dette gir oss om hvordan spillerne opptrer, hjelper oss til å utvikle enda bedre spilleopplevelser for kundene.

trenderArtboard 4 trenderArtboard 4 copy

Konkurransen øker

Stadig flere aktører kommer til i den uregulerte delen av spillmarkedet. Samtidig utvider de kjente, uregulerte aktørene sine spillporteføljer og øker sitt markedsførings-trykk. I 2016 sto de uregulerte aktørene for 90 prosent av markedsføringen for spill på norske tv-skjermer.

trenderArtboard 5 trenderArtboard 5 copy

Spill som sosial underholdning

Høyere tempo i samfunnet virker også inn på hvordan vi spiller. Skillene mellom pengespill og underholdning er i ferd med å viskes ut, og den yngre delen av befolkningen lar seg begeistre av spill med sosiale elementer involvert.

Pengespillmarkedet Styrets årsberetning

Norsk Tipping har definert en todelt ambisjon fram mot 2020:

1. Begeistre en ny generasjon

2. Enda viktigere for samfunnet

Fornye det eksisterende spilltilbudet

Veivalg

For å møte den økende konkurransen og fortsette å levere overskudd til gode samfunnsformål, vil vi:

Skape engasjerende kundeopplevelser i en digital hverdag

Ta en tydelig og sterk posisjon som samfunnsaktør

Øke organisasjonens effektivitet og endringsevne

Skape ny forretning gjennom banebrytende innovasjon

Adm. direktør Styrets årsberetning

Konkurransen i pengespillmarkedet øker

Grafen viser utvikling i netto omsetning for det regulerte og uregulerte pengespillmarkedet i Norge.

Pengespillmarkedet Styrets årsberetning
X