Sponsorater

Norsk Tippings sponsorstrategi ble i 2016 en integrert del av selskapets samfunnsstrategi.

Samfunnsstrategien legger vekt på å øke Norsk Tippings tilstedeværelse lokalt gjennom konsepter for overskuddsprofilering og en tydeligere én-til-én-dialog med målgrupper via flere aktiviteter og events. En bærende beskrivelse for den valgte retningen er «fra losjen til løkka». Målet er å øke kunnskapen om selskapet og selskapets samfunnsoppdrag.

I tillegg blir det i strategiperioden lagt vekt på at Norsk Tipping skal ha en del færre sponsoravtaler og heller være en mer synlig partner der selskapet velger å sponse. Selskapet ble i høst generalsponsor for Norges Snowboardforbund. I tillegg vil selskapet blant annet gå inn som generalsponsor for Palmesus-festivalen i 2017.

For 15. gang var Norsk Tipping i 2016 medarrangør av Idrettsgallaen sammen med Norsk Rikskringkasting og Norges Idrettsforbund. 

Statistikk - Samarbeids - og sponsoravtaler
Landsdekkende avtaler201620152014
Norges Fotballforbund/Norsk Toppfotball48 000 00054 000 00044 350 000
Norges Idrettsforbund (Prosjektorientert)13 000 00014 000 00014 300 000
Norges Ishockeyforbund4 500 0004 300 0004 700 000
Norges Håndballforbund4 700 0004 700 0004 700 000
Norges Skiforbund Langrenn12 400 00012 300 00012 200 000
Norges Snowboardforbund2 200 0002 000 0000
Norges Skiforbund Hopp0600 0002 100 000
Norsk Kulturskoleråd (bl.a. Drømmestipendet)2 200 0002 200 0002 200 000
Den Norske Turistforening (inkludert Hamar og Hedmarken)2 300 0001 950 0001 950 000
By:Larm400 000400 000400 000
Norges Musikkorps Forbund02 200 0002 200 000
Øvrige landsdekkende sponsoravtaler750 0001 513 000400 000
Sum landsdekkende sponsoravtaler90 450 000100 163 00089 500 000
Lokale sponsoravtaler (Indre Østland):
HamKam Toppfotball400 000400 000600 000
Storhamar Dragons450 000450 000450 000
Elverum Håndball Herrer150 000150 000100 000
Storhamar Håndball Damer220 000220 000220 000
Øvrige lokale sponsoravtaler640 0001 105 000730 000
Sum lokale sponsoravtaler (Indre Østland)1 860 0002 325 0002 400 000
TOTALT SPONSORAVTALER92 310 000102 488 00091 900 000

Nytt i 2016

Samarbeidsavtalen med Norges Fotballforbund ble reforhandlet høsten 2016. Den nye avtalen vil vare frem til 2020. I 2015 bestemte selskapet å redusere sponsorbudsjettet betydelig. Det ble derfor gjort et arbeid i 2016 for å restrukturere avtaleporteføljen for de kommende årene. Blant annet avsluttes samarbeidet med Norsk Toppfotball.

Hovedfokuset i fotballavtalen vil bli på landslagene, Fair Play, breddeklubber og det nye grasrottrener-konseptet. Noen andre, lengre sponsorater må også avsluttes i løpet av 2017. I tråd med samfunnsstrategien og målsetningen om å «begeistre en ny generasjon», vil Norsk Tipping øke sitt sponsorengasjement på festival- og eventarenaer fremover.

Bakgrunnen er å få en tydeligere og mer direkte kommunikasjon med ønskede målgrupper. Gjennom generalsponsoratet med snowboardforbundet vil det særlig bli fokusert på å gjøre flere uttak i forbindelse med events, blant annet X Games Norge i 2017. Norsk Tippings sponsorpartnere begynte i 2016 også å levere «drømmer» til det nye konseptet «Drømmetanken», som ble startet opp januar 2016. Dette overskuddskonseptet vil videreføres i 2017.

X