Styret

Linda Bernander Silseth

Styreleder

Født: 1962

Vært i styret siden: 2015

Andre styreverv: Styreleder Nasjonalmuseet, styremedlem i Avinor, styremedlem i Handelsbanken, medlem av Advisory Board for Kongeparken AB

Utdannelse: AFF Senior Executives lederutviklingsprogram, personaladministrasjon & økonomi og administrasjon ved Norsk Hotellhøgskole i Stavanger, fagbrev servitør/restaurantbrev ved Hotel Continental i Oslo, grunnkurs i markedsføring ved Norges Markedshøyskole

Stilling: Styreleder & styremedlem

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Adm. dir. Tusenfryd, direktør Sales & Franchise i konsernledelsen i Choice Hotels Scandinavia ASA, direktør/vertskap ved Quality Hafjell Hotel på Lillehammer, styremedlem i Pure CSR Consulting, leder av valgkomiteen i Innovasjon Norge, medlem av valgkomiteen i Asker og Bærum Budstikke, styreleder i Unicef Norge, styremedlem i Oslo Ski-VM 2011, styremedlem i Autosocks AS, styremedlem i Stavanger 2008 – Europeisk Kulturby 2008, styremedlem i OSL-Avinor, medlem i bransjerådet ved Norsk Hotellhøgskole, styremedlem i Norsk Oljemuseum, styremedlem i Umoe Catering AS, styremedlem i Norges Turistråd, medlem av markedsrådet i Norges Turistråd, styremedlem i Opplandenes hotell- og restaurantforbund/RBL, styremedlem i Lillehammer Utvikling

Bjørn Maaseide

Nestleder

Født: 1968

Vært i styret siden: 2015

Andre styreverv: Styreleder i Maaseide Promotion as og Maaseide Eiendomsinvest, styreleder i Kolibri Medical Group, styremedlem i verdipapirforetaket Kraft Finans

Utdannelse: Økonomistudier ved Universty of California i Los Angeles

Stilling: Leder Sats Elixia Norge

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem i Health and Fitness Nordic (HFN), styremedlem i Malthus, styremedlem i Viking ASA, representant for spillerne i det internasjonale volleyballforbundet FIVB

David Hansen

Styremedlem, medlem av styrets revisjonsutvalg

Født: 1978

Vært i styret siden: 2015

Andre styreverv: Styremedlem i AS Vinmonopolet, Kirkens Nødhjelp og Stiftelsen T11 (forvalter eiendom og konferansesenter for Bykirken i Tønsberg)

Utdannelse: Jurist, master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo

Stilling: Salgsleder offentlig sektor, Microsoft Norge (fra 1. mars 2017)

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Bystyremedlem i Oslo, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet for utviklingsministeren, leder for Kristelig Folkepartis Ungdom, fylkestingsrepresentant i Østfold og kommunestyremedlem i Halden. Har arbeidet som direktør for myndighetskontakt i Telenor Norge, leder for bærekraft og samfunnsansvar samt spesialrådgiver i Gambit H+K Strategies, fagsjef i tankesmien Civita og spesialrådgiver for generalsekretæren i Strømmestiftelsen

Anne Lise Meyer

Styremedlem

Født: 1968

Vært i styret siden: 2015

Andre styreverv: Styremedlem i Bank2, styreleder i Berner Gruppen (tidligere Avishuset Dagbladet)

Utdannelse: BSc, Bachelor of management fra BI

Stilling: Administrerende direktør i investeringsselskapet Hamang Papirfabrik

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Administrerende direktør i Gillette Group, ledende stillinger i blant annet Hewlett-Packard og Netcom. Tidligere styremedlem i Komplett ASA, Dagbladet, DB Medialab og Rec Solar ASA

Kari Skeidsvoll Moe

Styremedlem

Født: 1975

Vært i styret siden: 2016

Andre styreverv: Styreleder i TrønderEnergi Nett AS (fra 2015), B2 Holding (styremedlem fra 2016), Statoil ASA (varamedlem av bedriftsforsamlingen fra 2016)

Utdannelse: Juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo 2001, mastergrad i EU-rett fra Humboldt Universität zu Berlin 2001, Post Graduate Diploma EU i Competition Law fra King’s College London 2002

Stilling: Juridisk direktør, TrønderEnergi AS siden 2015

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Vice President, konsernjuridisk avdeling i Norsk Hydro ASA og Legal Manager i Hydro Brazil Ltda.

Bjørn Vidar Mathisen

Styremedlem (valgt av ansatte), medlem av styrets revisjonsutvalg

Født: 1958

Vært i styret siden: 2015

Utdannelse: Ingeniør

Stilling: Seniorrådgiver i Norsk Tipping

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem (ansattes representant) i Norsk Tipping 1993-1995

Kjersti Langseth

Styremedlem (valgt av ansatte)

Født: 1964

Utdannelse: Ingeniør i datateknikk, Kongsberg ingeniørhøgskole

Stilling: Fagsjef IT-Utvikling (RTE) i avdelingen Distribusjon

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Leder driftssenter i avdelingen IT Drift (2008-2017), styremedlem (ansattes representant) i Norsk Tipping 2001-2007

Dag Vestby

1. varamedlem, leder av styrets revisjonsutvalg

Født: 1960

Vært i styret siden: 2009

Utdannelse: Juridikum

Stilling: Direktør konsernstab internkontroll Forsvarsbygg

Tidligere viktige posisjoner: Medlem av hovedstyret i Norges juristforbund, president i Ottestad Rotary

Line Margrethe Rustad

2. varamedlem

Født: 1970

Varamedlem i styret siden: 2009

Andre styreverv: Styremedlem festspillene i Elverum, Terningen Arena idrett og kultur AS, Teater Innlandet

Utdannelse: Informasjon, administrasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark

Stilling: Kultursjef i Elverum kommune

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Ansatt på Glomdalsmuseet, informasjonsrådgiver i Norsk Tipping, representant i Hedmark fylkesting 99-11 og Elverum kommunestyre 95-09, og medlem av Høgskolestyret i Hedmark

Elin Østli

Varamedlem (valgt av ansatte)

Født: 1986

Varamedlem i styret siden: 2015

Utdannelse: Master i Business Management, Oxford Brookes University

Stilling: Teamleder, Norsk Tipping

Gjermund Nedgård

Varamedlem (valgt av ansatte)

Født: 1966

Varamedlem i styret siden: 2015

Utdannelse: Informatikk ved Høgskolen i Hedmark

Stilling: Problem Manager i Norsk Tipping

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem i Norsk Tipping (ansattes representant) 2011-2015, hovedtillitsvalgt og leder i NTL Norsk Tipping (Norsk Tjenestemannslag) siden 2009

X