Om oss

Norsk Tipping er et statlig eid aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet. Virksomheten reguleres av Lov om pengespill mv. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven).

Loven peker på at selskapets særstilling har sosialpolitisk begrunnelse: Å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Norsk Tippings samfunnsoppdrag er tredelt: Tilby attraktive spill innenfor ansvarlige rammer, og gjennom dette skape overskudd til gode formål.

Organisasjonens historie

Viktige hendelser i organisasjonens historie finner du her

Overskuddsfordeling

Selskapets overskudd fordeles til formålene som er vedtatt i Lov om pengespill. Fordelingsnøkkelen er endret flere ganger i årenes løp. Overskuddet fra 2016 går til idrett (64 prosent), kultur og frivillige, humanitære organisasjoner (begge 18 prosent). Kundene selv fordeler en andel av overskuddet gjennom Grasrotandelen.

Fra 1.1.2016 inngikk overskuddet fra Extra i Norsk Tippings totale overskudd. Stiftelsen får tildelt en fast andel på 6,4 prosent av det totale overskuddet.

Siden 1948 har selskapet bidratt med over 130 milliarder kroner (2016-verdi) til fordeling til samfunnsnyttige formål. Spillemidlene er bærebjelken i finansieringen av idrettsbevegelsen i Norge.

Vår visjon

Vi gir drømmen en sjanse!

Strategiske hovedmål

2016 markerte oppstarten for en ny strategiperiode for selskapet. Norsk Tippings strategiplan for perioden 2016 – 2020 har fått navnet «Begeistre en ny generasjon. Enda viktigere for samfunnet». Navnet gir et godt bilde på selskapets utfordringer for den kommende perioden, og planen peker på fem strategiske hovedgrep som har prioritet:

  1. Fornye eksisterende spilltilbud
  2. Engasjerende kundeopplevelser i en digital hverdag
  3. Skape ny forretning gjennom banebrytende innovasjon
  4. Øke organisasjonens effektivitet og endringsevne
  5. Tydelig og sterk posisjon som samfunnsaktør

Norsk Tippings spill

I 2016 kunne Norsk Tipping tilby følgende spill:
Tipping, Oddsen, Lotto, Vikinglotto, Joker, Flax, Keno, Extra, Eurojackpot, Nabolaget, Multix, Belago, KongKasino og Bingoria.

Spillene selges hos cirka 3700 kommisjonærer, hos 2300 spill i kasse-forhandlere, i bingohaller (Belago) og via internett på pc eller mobile plattformer. Rundt 60 prosent av omsetningen skjer via kommisjonærene, men de siste årene har stadig mer av omsetningen flyttet seg til pc og mobiltelefon.

 

X