- Norsk Tipping leverer som bestilt

I alt 5 milliarder kroner var overskuddet fra Norsk Tipping etter driftsåret 2016. Det er ny rekord.

 

Norsk Tipping har et tredelt samfunnsoppdrag. Vi skal tilby attraktive spill i ansvarlige former og gjennom det skape et så stort overskudd som mulig til frivillig arbeid i hele Norge. Må vi velge mellom ansvarlighet og penger, er det et enkelt valg. Å ta vare på sårbare spillere kommer først.

Driftsåret 2016 sikrer i alt 5 milliarder kroner fra Norsk Tipping til tusenvis av små og store aktiviteter og oppgaver over hele landet. Av dette holdes 150 millioner tilbake for å styrke selskapets egenkapital.

Nye idrettsanlegg for barn og voksne, livsviktig beredskap på fjell og hav, små og store helseprosjekter, utstyr til kjellerband og spennende teaterforestillinger for skolebarn, er noen veldig få eksempler på konkrete resultater av spillemidlene. Disse midlene er helt avgjørende for mange deler av det frivillige Norge, og vi er stolte over å få være en bidragsyter til den delen av samfunnslivet som stimulerer personlig engasjement og frivillig innsats. Spillemidlene bidrar til rikere og friskere liv og til livskraftige lokalsamfunn over hele landet!

Vårt samfunnsoppdrag

Det er likevel ikke et så stort overskudd som mulig som er det viktigste målet for Norsk Tippings virksomhet.

Vårt tilbud er offentlig regulert for å forebygge problemer som kan følge av spill. Det er hovedoppgaven vi har fått av Stortinget. Derfor er målet at nordmenn som har glede av å spille pengespill gjør det hos Norsk Tipping.

Vår rolle og våre spesielle rammebetingelser bygger på oppfatningen av at et selskap med enerett er best egnet til å ta vare på spillere som sliter med pengespill.

Hensynet til ansvarlighet går foran kommersiell inntjening. Overskuddet som skapes går tilbake til fellesskapet, ikke til private aktører eller investorer. Vi vet at det betyr noe for mottakerne at pengene er tjent på en måte som i minst mulig grad skaper problemer for de som spiller. Derfor er Norsk Tipping verdensledende innenfor ansvarlig spill. I oktober i fjor innførte vi derfor en total tapsgrense på tvers av alle spill. Spillerne må sette sin egen grense før de spiller. Det er forebyggende, og vi vet det virker.

Økt bevissthet

Det er en hårfin balanse mellom å samle spillerne om et regulert tilbud på den ene siden og forebygging på den andre. Samtidig er dette noe av det mest spennende med å jobbe i Norsk Tipping. Hver dag ser jeg hvor seriøst og dedikert selskapet og de ansatte jobber med å løse denne tosidigheten. Bevisstheten er høy og ansvaret er en del av vårt DNA.

Selv har jeg bare vært seks måneder i sjefsstolen. Det er derfor all grunn til å takke min forgjenger Torbjørn Almlid for å ha overlevert et selskap i svært god stand. I hans tid er bevisstheten om Norsk Tippings samfunnsoppdrag ytterligere forsterket, både innenfor husets vegger og hos dem som ser oss fra utsiden. Vår teknologiske plattform er modernisert og overskuddet har vokst i hans periode, og det i en situasjon med stadig hardere konkurranse. 

Ambisjon mot 2020

Vår ambisjon mot 2020 er: «Begeistre en ny generasjon. Enda viktigere for samfunnet.» Hva betyr det for oss?

Tilbudet vi presenterer for kunden må uten tvil holde mål. Beskyttelsen som en streng pengespillregulering gir er ikke alene nok til å samle den unge kundegruppen om produktene vi tilbyr.

Tipping, Lotto, Oddsen og andre kjente varemerker med tippekrysset på, har kanskje ikke samme appell i denne gruppa som hos foreldregenerasjonen. Den yngre generasjonen har vokst opp i en annen virkelighet med mange valgmuligheter. I et marked med stadig tøffere konkurranse, må også vi fortjene våre kunder.

Derfor er vi ekstra stolte over utviklingen på dette området. I 2016 har vi lykkes med å nå flere yngre voksne kunder. Mer enn én av fire spillere er under 40 år. Målsettingene for året er nådd og en trend med synkende oppslutning blant yngre voksne ser ut til å være snudd. For oss er det like viktig som det rekordstore overskuddet. Økt oppslutning blant de som ønsker å spille pengespill er en forutsetning for vår legitimitet og evne til å gjøre jobben vi er satt til.

Stortingsmelding om pengespill

Spillmarkedet er oppe til debatt. Er enerettsmodellen den beste måten å regulere pengespill på? Eller gir vi forbrukerne bedre beskyttelse om vi slipper inn de private aktørene som likevel ikke respekterer myndighetenes ønske om å styre markedstilgangen?

I stortingsmeldingen «Alt å vinne» som regjeringen la fram i desember, er konklusjonen at enerettsmodellen fungerer best. Konklusjonen hviler på flere grundige analyser, men ikke minst viser den et tydelig og modig verdivalg. Men det er en viktig forutsetning: At det regulerte tilbudet beholder en solid og sterk posisjon. Så mange som mulig av spillkundene skal velge Norsk Tipping, ikke fordi de må, men fordi de vil. Større innovasjonskraft er viktig og nødvendig for at kundene fortsatt skal velge Norsk Tipping, ellers kan den høye kundetilstrømningen vi hadde i 2016 bli forbigående. Spillmeldingen er derfor en tillitserklæring til Norsk Tipping, og tilliten gir oss et stort ansvar for å modernisere vårt tilbud inn i en ny tid.

Omstilling til en digital operasjon og en ny virkelighet har derfor vært viktig for oss i 2016. Vi har effektivisert arbeidsflyt og prosesser slik at vi kan få mer spenning og underholdning raskere ut til spillerne. Raskere beslutningslinjer, kortere produksjonstid og mer effektiv gjennomføring av utviklingsprosjekter legger grunnlaget for at vi skal lykkes i en virkelighet som setter større krav. 

Kunnskap forplikter

En annen forutsetning for at enerettsmodellen skal ha livets rett, er selvsagt at den gjør jobben den er satt til å gjøre: Å rette befolkningens spillelyst inn mot det regulerte tilbudet og forebygge negative konsekvenser av pengespill innenfor enerettsmodellen. Både befolkningsundersøkelsen fra 2016 og statistikken fra Hjelpelinjen gir grunn til optimisme. Likevel er det liten tvil om at det finnes et stort antall problemspillere også blant våre kunder. Jo mer vi lærer om deres atferd og problemer, jo mer presist kan vi sette inn tiltak. Og det er nettopp mer kunnskap som har styrt oss til å sette ned nye mål for ansvarlighetsarbeidet i 2016.

Totalgrenser for tap, maksgrense og systematisk og direkte kontakt med kunder i risikosonen er noen av hovedpunktene. I tillegg har vi det vi kaller en nei-takk-liste. Vi tilbyr ikke bonuser. Hos oss er det ingen lokketilbud eller VIP-programmer. Å avstå fra å tilby slike virkemidler er tiltak vi har foreslått selv overfor myndighetene, og det er grep som gjør at inntektene går ned. Likevel er det helt nødvendig, basert på at vi vet stadig mer om risikospillernes spillevaner.

Det er særlig to prosjekter som har hatt høy prioritet og som har krevd store ressurser i 2016: Rigging av et system for mer effektiv prosjektgjennomføring og utviklingen av de nye ansvarlighetsverktøyene. Dermed har vi ikke kommet så langt som vi kunne ønsket i det øvrige innovasjonsarbeidet. Nå har vi en enda bedre grunnmur for å styrke satsingen på innovasjon fremover, og dette får enda større oppmerksomhet i årene som kommer.

Vårt øvrige samfunnsansvar

For oss er samfunnsansvar mer enn arbeidet med ansvarlig spillvirksomhet, og vi har styrket dette i 2016. Norsk Tipping har, og skal ta, et tydelig ansvar for hvordan vi påvirker mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å sette et tydeligere fotavtrykk på flere viktige områder.  Anti-korrupsjon, arbeid mot misligheter, hvitvasking og annen kriminalitet er vesentlige felt som skal styrkes. Innkjøp og miljøarbeid er andre felter der vi skal systematisere og gjøre mer.

Viktigere for samfunnet

Spillemidlene sikrer på mange måter sivilsamfunnet i Norge. De gir forutsigbare rammer og sørger for at det er baner å spille fotball på, instrumenter til korpsene og redningsskøyter langs kysten vår. Bidraget fra Norsk Tipping gjør en forskjell i hverdagen for mange. Det er vi glade for og stolte av. Vi vet vi har en unik posisjon. Det fordrer at vi endrer oss i takt med nye krav og behov. Norsk Tipping er til for folket og utfører oppgaver på vegne av oss alle. Jeg er sikker på at vi er en del av løsningen også for morgendagens behov, ønsker og utfordringer, men en ting kan jeg love: I Norsk Tipping setter vi hensynet til ansvarlig spill foran kommersielle interesser. Det er en god og viktig leveregel for oss inn i en spennende og utfordrende tid.

X