Spillmarkedet

Vekst i det norske pengespillmarkedet

Det norske pengespillmarkedet økte med anslagsvis seks hundre millioner kroner fra 2015 til 2016. Det foreligger ikke offisielle tall, men Norsk Tipping estimerer det totale netto pengespillmarkedet til om lag 11,8 milliarder kroner i 2016. 

Fra 2015 til 2016 økte Norsk Tippings netto omsetning med om lag 450 millioner kroner. Størst vekst var det for breddespillene lotterier og skrapelodd, som utgjør om lag halvparten av det totale norske pengespillmarkedet. I 2016 var Norsk Tippings totale markedsandel 65 prosent.

Det øvrige regulerte pengespillmarkedet er relativt stabilt. Salg av hestespill går noe opp, mens bingo går noe tilbake. Alt i alt utgjør øvrige regulerte pengespill 21 prosent av totalmarkedet. Det uregulerte markedet estimeres til 14 prosent, dette er på nivå med 2015. 

Økt reklametrykk på TV

Totalt ble det vist i overkant av 560 000 reklamevisninger for pengespill på norske TV-skjermer i 2016. 90 prosent av reklamevisningene var for utenlandske spillselskaper, som kjemper en stadig tøffere kamp om de cirka 250 000 kundene som spiller i det uregulerte markedet.

Kundevekst

Flere kunder spilte pengespill hos Norsk Tipping i 2016 enn i 2015. Lotterispill som Lotto og Vikinglotto var de mest populære, totalt spilte mer enn 1,9 millioner nordmenn et lotterispill hos Norsk Tipping. Sammenlignet med 2015, har Norsk Tipping kundevekst i alle spillkategorier.

Styrker ansvarlighetstiltakene i det regulerte markedet

I tillegg til å ta kontakt med kunder som er i risikosonen, styrket Norsk Tipping selskapets ansvarlighetsarbeid gjennom totalgrense for tap, som ble innført den 2. oktober 2016. Les mer i kapitlet «Ansvarlig»

I Norsk Rikstotos konsesjon for perioden 2017-2021 opplyses det om at også Norsk Rikstoto skal innføre registrert spill innen 1. januar 2018, og en totalgrense for spill og/eller tap innen 1. januar 2019. Dette vil styrke ansvarlighetsarbeidet på det regulerte pengespillmarkedet ytterligere.

Regjeringen åpner ikke opp for lisenser

«Alt å vinne — Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk». I meldingen gir regjeringen sin vurdering av hva som bør være fremtidens regulering av det norske pengespillmarkedet.

I meldingen forslår regjeringen at dagens enerettsmodell videreføres. Dette forslaget er basert på en grundig totalvurdering med ansvarlig spill som det primære hensynet.

Regjeringen anbefaler videre omfattende endringer i dagens lov- og forskriftsverk om pengespill, hvor lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven anbefales samlet i én felles lov. I den forbindelse foreslår man å samle alt ansvar for pengespillpolitikk under Kulturdepartementet, som dermed vil bli reguleringsmyndighet også for Rikstoto.

Meldingen inneholder også en vurdering av ulike tiltak for å beskytte enerettsmodellen fra ulovlig aktivitet. Her ønsker regjeringen å styrke betalingsformidlingsforbudet, arbeide videre for å stenge for TV-reklame fra utlandet og utrede DNS-varsling som er en varsling i form av et «pop-up-vindu».

Meldingen ligger nå til behandling i Stortinget.

X